Allt du behöver veta om trädbeskärning

17 april 2023 Helen Johansson

Se över trädens hälsa

Träd är levande organismer som kräver regelbundet underhåll och skötsel för att förbli friska. En av de viktigaste typerna av underhåll är beskärning. Beskärning av träd bidrar till att hålla dem friska, förbättra deras form och utseende, öka säkerheten genom att minska risken för att grenar faller ner på människor eller egendom och främja blomning och fruktsättning. Låt oss gå igenom vad du behöver veta om trädbeskärning.

image

Gör din research för att lyckas med beskärning

Varför ska man beskära träd?
Att beskära träd är viktigt för deras hälsa eftersom det tar bort döda eller skadade grenar som kan fungera som boningsställen för skadedjur eller sjukdomar. Det främjar också tillväxten genom att ta bort konkurrerande grenar som kan hindra en viss gren från att växa uppåt och utåt. Regelbunden beskärning gör också att ljuset når fler delar av trädet, vilket bidrar till dess totala tillväxttakt. Slutligen kan beskärning bidra till att bevara trädets form så att det ser estetiskt tilltalande ut från alla vinklar.

När ska jag beskära mina träd?
Beskärning av träd bör påbörjas så tidigt som möjligt under trädets livstid för att skapa en idealisk struktur för framtida tillväxt. Träden bör därefter bedömas årligen och beskäras lätt vid behov. I allmänhet kan lätt beskärning göras när som helst under hela året medan tyngre beskärning endast bör ske under vila (sen höst/vinter). Dessutom bör vissa trädslag, t.ex. lönn och ek, beskäras först efter avslutad blomning, eftersom de blommar på våren innan nya blad kommer fram på sommaren.

Hur går jag tillväga för att beskära mina träd på ett säkert sätt?
Det är viktigt att förstå hur man korrekt utför trädbeskärning innan man försöker göra det själv eftersom det finns många tekniker som måste beaktas beroende på trädets storlek och var du vill att det ska växa i förhållande till omgivande strukturer eller växter. Om du inte känner dig bekväm med att utföra dessa uppgifter själv rekommenderas det att du anlitar en professionell arborist som har erfarenhet av denna typ av arbete och är uppdaterad om aktuella säkerhetsrutiner och bestämmelser i samband med korrekta beskärningsmetoder. Dessutom rekommenderas säkerhetsutrustning som handskar, glasögon/glasögon, långa byxor/skjortärmar, skyddshjälmar osv. starkt när man hanterar någon form av elverktyg nära ett träd eller ett stort föremål utomhus för att skydda sig mot eventuella skador på grund av flygande skräp eller kontakt med farliga material som saft eller pollenallergener osv.

Många husägare är dock omedvetna om hur och när de ska göra det på rätt sätt. De viktigaste slutsatserna från den här artikeln är att rätt timing (under vila) spelar en viktig roll för en lyckad beskärning; olika tekniker måste användas beroende på trädets storlek/art; vissa arter kräver särskild uppmärksamhet på grund av deras blomningsvanor; säkerhetsutrustning måste alltid bäras när man hanterar elverktyg runt utomhusobjekt; om du inte känner dig bekväm med att utföra den här uppgiften själv, anlita då en professionell arborist som har erfarenhet av den här typen av arbete! Med kunskap kommer makt – gå nu ut med självförtroende och beväpnad med allt du behöver veta om trädbeskärning! Tack för att du läste!

Fler nyheter