Allt du behöver veta om värmepumpsinstallation

18 mars 2024 Maja Bergman Lindberg

Det blir allt mer populärt att installera värmepumpar i svenska hem. Inte bara på grund av deras energieffektivitet och förmåga att sänka uppvärmningskostnaderna, men också för att de bidrar till en hållbar och miljövänlig vardag. Denna artikel kommer att ge dig en översikt över vad som är viktigt att tänka på vid installation av värmepumpar och hur du vet att du gör rätt val.

Välj rätt typ av värmepump

Först och främst är det viktigt att välja rätt typ av värmepump för ditt behov. Det finns flera olika modeller på marknaden, där de vanligaste är luft-luft-, luft-vatten- och bergvärmepumpar. Valet beror på flera faktorer, däribland ditt hus storlek, lokalt klimat och vilken typ av uppvärmningssystem som redan finns i huset. Luft-luftvärmepumpar är ofta ett kostnadseffektivt alternativ för de som vill komplettera befintligt uppvärmningssystem och som har möjlighet att sprida luften effektivt i huset. Luft-vattenvärmepumpar är ett bra val för de som har vattenburet värmesystem och vill kunna använda värmepumpen för både uppvärmning av bostaden och tappvarmvatten. Bergvärmepumpar, som utnyttjar värmen från berggrunden, är ett energieffektivt alternativ för de som kan och vill investera mer initialt och är på jakt efter en långsiktig lösning.

Värmepumpsinstallation

Förberedelser inför installationen

När du har valt vilken typ av värmepump som passar bäst för ditt hem, är nästa steg att förbereda för värmepumpsinstallation. Det är viktigt att ha en kvalificerad och certifierad installatör som kan säkerställa att arbetet utförs korrekt. Att installera en värmepump är inget enkelt DIY-projekt och det finns strikta regler och föreskrifter som måste följas. Ett viktigt steg i förberedelsen är att se till att det finns tillräckligt med plats där värmepumpen ska installeras. Beroende på värmepumpens typ kan det krävas olika typer av förarbete. En luft-vattenvärmepump kräver till exempel ofta att det finns tillgång till en plats utomhus för värmeväxlaren. För bergvärmepumpar är det nödvändigt med borrning och vill du ha minimal inverkan på din trädgård, krävs det planering.

Under installationen

Själva installationen av en värmepump kan ta allt från några timmar upp till flera dagar, beroende på värmepumpstyp och de förarbete som behövs. En standardinstallation av en luft-luftvärmepump är ofta den som tar minst tid, medan en bergvärmepumpsinstallation kan vara mer tidskrävande på grund av borrningsprocessen. Under installationen kommer installatören att hantera allt från upprättande av nödvändiga anslutningar och säkerställa att alla komponenter är korrekt monterade, till att utföra trycktester och fylla systemet med köldmedia. Det är även viktigt att all elinstallation görs av en behörig elektriker, för att uppfylla gällande säkerhetskrav.

Efter installationen

När installationen är klar är det viktigt med en korrekt idrifttagning och att du som kund får tydlig information om hur din nya värmepump fungerar. En bra installatör instruerar om hur värmepumpen ska underhållas för att säkerställa en lång livslängd och hög energieffektivitet. Glöm inte heller att registrera din värmepump hos tillverkaren för att kunna ta del av garantier och serviceavtal. Det är också bra att tänka på att vissa typer av värmepumpsinstallationer är berättigade till statliga bidrag eller gröna lån. Se därför till att hålla dig uppdaterad med de villkor som gäller och ansök om bidraget i tid.

Fler nyheter