OVK Besiktning i Stockholm: en guide till hälsosammare inomhusmiljöer

07 februari 2024 Lotta Alberius

editorial

Stockholm står som en stad känd för sin rena luft och vackra arkitektur. Men även i sådana städer är det viktigt att inte förbise betydelsen av en god inomhusmiljö. En viktig komponent i detta är regelbundna OVK-besiktningar, som ser till att byggnaders ventilationssystem fungerar som de ska för att säkerställa frisk luft och ett hälsosamt inomhusklimat. Denna artikel ger dig allt du behöver veta om OVK-besiktning i Stockholm, från lagkrav till fördelar och hur du går tillväga för att boka en besiktning.

Vad är OVK besiktning?

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är en lagstadgad kontroll av byggnaders ventilationssystem. I Sverige är fastighetsägare skyldiga att genomföra OVK för att försäkra att ventilationen uppfyller vissa grundläggande krav för hälsa och energianvändning. Kontrollen måste utföras regelbundet av en certifierad besiktningsman och är tänkt att identifiera problem i ventilationssystem som kan leda till dålig luftkvalitet och ökad sjukdomsrisk för de som vistas i byggnaden.

OVK i Stockholm

I en stad som Stockholm, med en blandning av gammal och ny bebyggelse, varierar ventilationssystemen avsevärt. Det är därför viktigt att besiktningar utförs av kunniga och erfarna besiktningsmän som förstår de olika system som finns i staden. OVK-besiktning i Stockholm kan omfatta allt från enkel kontroll av fläktarnas funktion till en mer omfattande genomgång av hela ventilationssystemet, inklusive mätning av luftflöden och kontroll av reningsfilter.

Fördelar med OVK

Förbättrad Hälsa och Komfort

Genom att regelbundet genomgå en OVK kan fastighetsägare säkerställa att inomhusklimatet är hälsosamt. En väl fungerande ventilation minskar risken för fuktskador, mögel och ansamling av skadliga ämnen i luften. Detta bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande för de som bor eller jobbar i byggnaden, samtidigt som det kan förbättra produktiviteten på arbetsplatser genom att skapa en behagligare arbetsmiljö.

Energi- och kostnadseffektivitet

OVK kan också leda till en mer energieffektiv byggnad. Ett väljusterat ventilationssystem använder mindre energi vilket inte bara minskar kostnaderna för fastighetsägaren utan även miljöpåverkan. Genom att upptäcka och åtgärda brister i ventilationssystemet kan fastighetsägaren också undvika framtida dyra reparationer.

OVK besiktning i Stockholm

Hur går en OVK till?

En OVK-besiktning inleds med att besiktningsmannen gör en översiktlig kontroll av systemets tillgängliga delar för att sedan utföra mer detaljerade tester och mätningar. Besiktningsmannen kontrollerar att ventilationssystemet är rent, att det är rätt inställt och att det levererar tillräckligt med luft. Det kan också inkludera kontroll av att alla ventiler och luckor fungerar som de ska.

Efter besiktningen får fastighetsägaren en rapport som visar eventuella avvikelser och rekommendationer för åtgärder. Om allt är godkänt utfärdas ett intyg som visar att byggnaden uppfyller kraven för OVK.

Att tänka på inför besiktningen

För att besiktningen ska kunna utföras effektivt är det viktigt att fastighetsägaren ser till att besiktningsmannen har tillgång till alla delar av ventilationssystemet. Det kan innebära att man tillfälligt behöver flytta på möbler eller annat som skymmer ventilationsdon.

Scandvik – din partner för OVK i Stockholm

När det är dags att boka en OVK besiktning i Stockholm, är det viktigt att välja en pålitlig och erfaren partner. Scandvik AB är ett företag med specialkompetens inom ventilation och inomhusklimat. Med certifierade besiktningsmän erbjuder Scandvik kvalitativ OVK-besiktning anpassad för Stockholms unika byggnader. Oavsett om det gäller en historisk fastighet i Gamla Stan eller ett modernt kontorskomplex i Kista, har Scandvik expertisen som krävs för att säkerställa en korrekt och effektiv ventilation.

Sätt hälsan och miljön först genom att regelbundet genomföra OVK-besiktningar. Kontakta Scandvik idag för att boka en tid och ta ett steg mot en friskare och mer energieffektiv byggnad.

Fler nyheter