Relining: Framtidens lösning för rörsanering

10 april 2024 Veronica Urena

editorial

Relining är en metod som på senare år blivit alltmer populär när det gäller renovering av gamla avloppsrör. Ingressen i dagens samhälle är vi ständigt på jakt efter hållbara och kostnadseffektiva lösningar för underhåll av våra fastigheters infrastruktur. Relining är en teknik som erbjuder just detta för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som står inför nödvändigheten att renovera sina avloppssystem. I den här artikeln tar vi en djupdykning i reliningens värld, dess fördelar och process, samt hur du kan hitta en pålitlig partner för detta delikata och viktiga arbete.

Vad är relining?

Relining är en metod för att renovera avloppsrör inifrån utan att behöva gräva upp dem. Istället för den traditionella metoden där rör ersätts genom grävning, används vid relining en speciell liner en slags flexibel och hållbar hylsa som införs i det befintliga röret. Denna liner expanderas sedan och härdas på plats för att skapa en ny, tät och hållbar yta inuti det gamla röret.

Fördelarna med relining

Relining har många fördelar jämfört med traditionell rörsanering. Den främsta fördelen är att det är en väsentligt mindre ingripande process. Eftersom inga större grävarbeten behövs påverkas inte de boendes vardag i samma utsträckning. Detta innebär också att relining ofta är snabbare än konventionella metoder och kan genomföras utan att man behöver flytta ut under tiden arbetet utförs.

En annan fördel med relining är kostnaden. Även om initialkostnaden för relining kan vara hög jämfört med traditionella metoder, kan den totala kostnaden över tid visa sig vara lägre eftersom metoden är mindre arbetsintensiv och innebär färre störningar i omgivningen.

Vidare minskar relining risken för framtida läckage och rörskador eftersom den nya rörstrukturen är korrosionsbeständig och har en förväntad livslängd på upp till 50 år. Denna metod är dessutom miljövänlig, eftersom färre material behövs och mindre avfall genereras jämfört med traditionell rörsanering.

relining

Förberedelser och inspektion

Innan relining kan påbörjas görs en noggrann undersökning av det befintliga rörsystemet, vanligtvis med hjälp av kamerainpektion. Detta är för att fastställa skicket på rören och avgöra om de är lämpliga för relining. Eventuella skador, som sprickor eller stopp, måste åtgärdas innan reliningsarbetet kan fortskrida.

Utförandet av relining

När det är konstaterat att rören är lämpliga för relining påbörjas själva processen. En liner som är impregnerad med en speciell harts dras eller blåses in i röret och formas sedan efter rörets inre kontur under tryck. Härdningsprocessen kan påskyndas med hjälp av vatten, ånga eller UV-ljus, beroende på vilken typ av resin som används.

Fler nyheter