Vad är mögel?

31 oktober 2023 Theodor Selimovic

editorial

Mögel är en typ av svamp som frodas i våta och fuktiga miljöer. Det finns över tusentals olika arter av mögel vars närvaro kan ha allvarliga hälsoeffekter och skada byggnader. I denna artikel ska vi utforska vad mögel är, vilka typer som vanligtvis finns och vilka problem det kan orsaka.

Vad är mögel exakt?

Mögel tillhör svampriktet och de delar många likheter med svampar vi äter till vardags, som champinjon eller kantareller. Dock finns det väsentliga skillnader mellan ätbara svampar och mögel. Mögel frodas i fuktig miljö och behöver fukt, värme och näring för att växa. Mögel bidrar till nedbrytningen av döda organismer och organiskt material som löv, ved och andra växtdelar. Vissa typer av mögel kan dock vara skadligt, särskilt om de växer på en plats där människor bor eller arbetar.

De vanligaste typerna av mögel

Det finns många olika arter, eller typer, av mögel men några av de vanligaste människorna hittar i sina hem inkluderar Cladosporium, Penicillium, Aspergillus och Alternaria. Dessa mögelarter kan orsaka en rad olika hälsoproblem, beroende på art och individens allergiska reaktion. Svartmögel, vetenskapligt känd som Stachybotrys chartarum, är särskilt beryktad och fäster gärna på fuktiga underlag så som tapeter, gipsskivor, isolering och takmaterial.

mold

Problem orsakade av mögel

Mögel kan ge upphov till ett väldigt stort antal problem, framförallt för hälsan och byggnader. Det kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner som astma, rinnande näsa, hudirritation och ögonirritation. Svartmögel i synnerhet har kopplats till mer allvarliga hälsoeffekter som kronisk trötthet, konstant huvudvärk, minnesförlust och ihållande hosta. Mögel kan dessutom skada byggnader. Mättnad av fukt ger mögel perfekta förutsättningar att växa och börja nedbryta byggnadsmaterial som trä och tapet vilket i värsta fall leder till omfattande renoveringar och kostsamma reparationer.

Hur hanterar man mögel

För att undvika hälso- och bostadsskador är det viktigt att vidta åtgärder för att utrota och förhindra växande mögel. Håll områden som är kända för fuktighet som källare, garage och badrum torrt och rena. Om mögel redan finnas, är snabb åtgärd oumbärlig. Ta på skyddskläder, täck näsa och mun och skrubba bort mögel med en lösning av blekmedel och vatten. Att vet vad är mögel är en svår konst, men du kan få hjälp att identifiera och hantera mögelproblem. Du kan kontakta professionella företag som har lång erfarenhet av mögelhantering, så kan du få värdefulla råd och resurser. Så, ju tidigare du agerar, desto bättre skyddar du både ditt hem och din hälsa. Det är ditt hus värt.

Fler nyheter